Felhasználási feltételek

Köszönjük látogatását!

A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen weboldal alábbiakban rögzített általános felhasználási feltételeit, továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja.
A www.artlexikon.com és www.artlexikon.hu domain név alatt elérhető internetes oldal olyan portál, amelyet bárki jogosult meglátogatni, illetve használni (a továbbiakban: „Felhasználó”) és amely, portálon a magyar kortárs művészeti élet szereplőiről, helyszíneiről érhetőek el információk.
Az Együtt a Művészetért Egyesület (székhely: 1118 Budapest, Maléter Pál utca 2. A/1., IV/3.; adószám: 18942996-1-43; nyilvt. sz.: 01-02-0016693; statisztikai sz: 18942996-8230-529-01) hozta létre, üzemelteti és frissíti (a továbbiakban: „Tulajdonos”)

Kérjük, figyelmesen olvassa el a honlap látogatásának és tartalma felhasználásának alábbi feltételeit!

Szerzői jogok

A tulajdonos által közzétett és megjelenített tartalom:

A honlap teljes terjedelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jogi védelem kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a honlapon található valamennyi adatra, információra, írásra, cikkre, szöveges tartalomra, fényképfelvételre, videóra, mindezeknek a honlapon történő elrendezésére, a honlap felépítésére és arculatára (a továbbiakban együttesen: tartalom). A honlap vagy annak bármely részének másolása, többszörözése, szöveges és grafikai tartalmának más honlapokon történő megjelenítése, bármely célú feldolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala, értékesítése, bármely módon történő publikálása, hasznosítása nem megengedett. A jogosulatlan felhasználás polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel jár, szerzői jogok megsértése okán.

A honlap tulajdonosa nem zárkózik el a harmadik személyek által történő felhasználás lehetőségétől, azonban minden egyes esetben igényt tart a vonatkozó hozzájárulás előzetes írásbeli kérelmezésére, amelyet a következő e-mail címen tehet meg: info@artlexikon.com

Felelősségvállalás

A honlap tulajdonosa nem vállal felelősséget a honlapon regisztrált tagok által a honlapon elhelyezett bármely tartalmakért és adatért ideértve a kommenteket és a linkeket is, e körben valamennyi felelősség a tagokat terheli. A honlap tulajdonosa a tagok által elhelyezett és szerzői jogot, vagy harmadik személy egyéb jogát sértő tartalmat előzetes felhívás nélkül is bármikor jogosult a honlapról eltávolítani minden további jogkövetkezmény nélkül.

Jognyilatkozatok

A honlap tulajdonosa/ üzemeltetője törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.
A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap tulajdonosa fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.
A honlap tulajdonosa mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.
A honlap tulajdonosa a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.
A honlap tulajdonosa semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a honlap tulajdonosa, illetőleg a Tartalom szolgáltatója nem tehető felelőssé.

Harmadik fél honlapjára mutató linkek

A jelen internetes oldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. Az Együtt a Művészetért Egyesület nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A linkek megjelentetése nem jelenti azt, hogy az Együtt a Művészetért Egyesület egyetért azok tartalmával. Az Együtt a Művészetért Egyesület semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más honlapokra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják. Amennyiben az Együtt a Művészetért Egyesület értesül arról, hogy a honlapon közzétett bármely link jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően haladéktalanul intézkedik a link eltávolítását illetően.

Személyes adatok kezelése 

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik. Kijelentjük, hogy az Együtt a Művészetért Egyesület adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak. 

Módosítás 

Jelen Feltételeket a Tulajdonos bármikor jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosításról a Honlapon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Honlap használatával (böngészésével) a Felhasználó elfogadja a Feltételek módosítását.

Irányadó jog 

Jelen Feltételekre a magyar jog irányadó.